ఉపాద్యాయుడు-దేశ నిర్మాత

నవ దేశ నిర్మాణానికి గురువే మూలం


యువతే దేశానికి ప్రధాన వనరు. ఓ మంచి విద్యార్థిగా ఎదిగిన యువత దేశానికి ఎనలేని సంపద. అలాంటి విద్యార్థిని తయారు చేయడంలో ఉపాధ్యాయుడిది ఎనలేని పాత్ర. ఉన్నత వ్యక్తిత్వం  నిజాయితీగల ఉపాధ్యాయులు సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. వారు సంస్కృతికి, రాబోయే తరానికి మార్గదర్శకులు. విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయులను తమ తండ్రులను గౌరవించే విధంగానే గౌరవించాలి. ప్రపంచ విజేత అలెగ్జాండర్ అభిప్రాయంలో “తండ్రి జీవితాన్ని ఇస్తే, గురువు దానికి సార్ధకత ఇచ్చాడు."

ఇమామ్ అల్-బకీర్ అభిప్రాయం లో "సరైన మార్గదర్శకానికి దారితీసే జ్ఞానం బోధించేవాడికి దేవుని సన్నిధిలో  అనేక బహుమతుల లభిస్తాయి. తప్పుడు జ్ఞానాన్ని భోదించేవాడికి అభ్యసించినవాడితో పాటు  శిక్ష నిర్ణయించబడుతుంది.”

విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయుల ప్రయత్నాలను మెచ్చుకోవాలి మరియు వారి పట్ల  కృతజ్ఞత మరియు గౌరవాన్ని చూపాలి మరియు వారి సిఫార్సులను పాటించడం ద్వారా వారికి తగిన ప్రతిఫలమివ్వాలి. 

ప్రవక్త (స) ఇలా అన్నారు: 

•“అజ్ఞానులలో జ్ఞాని చనిపోయిన వారిలో సజీవుడితో సమానం.”

•“జ్ఞానాన్ని కోరడం ప్రతి ముస్లిం విధి. అల్లాహ్ జ్ఞానాన్ని కోరుకునేవారిని ప్రేమిస్తాడు

•"పండితుడు మరియు జ్ఞానాన్ని కోరుకునేవారు ఒకే బహుమతిలో భాగస్వాములు: పండితుడికి రెండు మరియు జ్ఞానాన్ని కోరుకునేవారికి ఒకటి. మరే ఇతర తరగతి పనికిరానిది. ”

ఇటువంటి యోగ్యతలు మరియు లక్షణాలు స్వీయ క్రమశిక్షణ మరియు నైతిక ప్రవర్తన కలిగిన ఉత్తమ విద్యార్థులకు అంకితం చేయబడ్డాయి. 

మన పిల్లల కోసం మనమందరం మంచి అర్హతగల, జ్ఞానవంతుడైన మరియు మంచి మర్యాదగల ఉపాధ్యాయులను ఎన్నుకోవాలి. విద్యార్థులు సాధారణంగా వారి గుురువుల ఉదాహరణలను అనుసరించడానికి ఇష్టపడతారు, వారి లక్షణాలు విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వాలపై శాశ్వతంగా ప్రభావం చూపుతాయి.

విద్యార్థులను దయ మరియు కరుణతో చూడాలి. ఉపాధ్యాయులు తమ విద్యార్థులను తమ కన్నబిడ్డలాగా చూసుకోవాలి మరియు వారిని అవమానించడం మరియు హింసించడం మానుకోవాలి, ఎందుకంటే అలాంటి ప్రవర్తన వారిని  అధ్యయనo నుంఛి దూరం చేస్తుంది.. విద్యార్థులను అధ్యయనం చేయమని ప్రోత్సహించాలి.  మంచి విద్యార్ధులను ప్రశంసించాలి. చదువు పట్ల నిర్లక్ష్యానికి ప్రదర్శించే వారిని మందలించాలి, అయితే వారి భావోద్వేగాలకు హాని కలిగించకూడదు. 

 

ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల మేధో స్థాయిలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం. ఈ పరిశీలన ప్రతి విద్యార్థికి తగిన అధ్యయన స్థాయిలను నిర్ణయిoచడానికి ఉపాధ్యాయులకు సహాయపడుతుంది. ప్రతి విద్యార్థి యొక్క అభిరుచిని ఉపాధ్యాయులు గ్రహించడం చాలా ముఖ్యం, తద్వారా అతని ఆసక్తికి తగిన రంగాలకు మార్గనిర్దేశం చేయగలుగుతాము. ఎందుకంటే విద్యార్థి ఇష్టపడని అధ్యయన రంగాలను అతని పై రుద్దడం చేయడం సరికాదు.

విద్యార్థులు  ఆదర్శవంతమైన పెరుగుదలను పొందటానికి, శాస్త్రీయ మరియు నైతిక రంగాలలో వారికి నిరంతరాయంగా మార్గనిర్దేశం చేయడం చాలా ముఖ్యం. వారు మర్యాదకు ఉదాహరణలుగా ఉండటానికి ఇది ఏకైక మార్గం.

భగవంతునికి విధేయత,స్వీయ నియంత్రణ మరియు మంచి జ్ఞానాన్ని సాధించడం అధ్యయనo యొక్క  ప్రధాన ఉద్దేశ్యం అని విద్యార్థులు అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి గొప్ప లక్ష్యాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, విద్యార్థి జ్ఞానార్జన లో విఫలమవుతాడు, ఆధ్యాత్మికత కోల్పోతాడు మరియు ప్రాపంచిక కోరికలకు మరియు అస్థిరతలకు లోనవుతాడు.

మన ప్రియమైన ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) తనను తాను గురువుగా పరిచయం చేసుకున్నారు. సర్వశక్తిమంతుడు అయిన అల్లాహ్  ఇలా అంటారు: “మేము మీలోనుండే ఒకరిని ప్రవక్తగా మీ మధ్యకు పంపాము. అతను మీకు మా వాక్యాలను వినిపిస్తాడు. మీ జీవితాలను తీర్చి దిద్దుతాడు. మీకు గ్రంధాన్ని, దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తాడు.  ”(సూరా అల్-బకారా: అయత్ 151)

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఈ మిషన్ లక్ష్యాన్ని ప్రస్తావించాడు: ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) గ్రంథం, జ్ఞానం మరియు తెలియని విషయాలను నేర్పించడం చేస్తారు.  అందువలన అయన   ఉపాధ్యాయునిగా ప్రజల మధ్య పంపబడ్డారు.

బోధించేవాడు గురువు. ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన మరియు గౌరవప్రదమైన వృత్తి బోధన. ఉపాధ్యాయులు ఒక దేశం యొక్క వాస్తుశిల్పి. గురువు అంటే గౌరవం, విధేయత కలిగిన వ్యక్తి. దేశం ఎలా ఉండాలో ఉపాధ్యాయులు నిర్ణయిస్తారు  తదనుగుణంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తారు. అసమానతలతో పోరాడటానికి మరియు దేశాన్ని శక్తివంతం చేసే సామర్థ్యం మరియు బలం వారికి ఉంది. వారు ప్రపంచ అభివృద్ధి వెనుక ఉన్న వ్యక్తులు. 

ఇమామ్ గజాలి ఇలా చెప్పేవారు: “ఉపాధ్యాయులు రాజులు కాదు, రాజులను ఎలా తయారు చేయాలో వారికి తెలుసు.” ఒక సాధారణ అబ్బాయిని ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, ఐన్‌స్టీన్, వర్డ్స్ వర్త్ గా మార్చగలగింది  ఉపాధ్యాయుడు మాత్రమే

బోధించడం సవాలుగా ఉంటుంది. దానికి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మేనేజిరియల్ స్కిల్స్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్, స్టోరీటెల్లింగ్ స్కిల్స్, అన్ని ఉండాలి. ఉపాధ్యాయులు నిస్వార్థంగా మరియు ధైర్యంగా ఎల్లప్పుడూ మానవజాతి కోసం మరియు దాని మంచి కోసం పనిచేసే మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి.

బోధన యొక్క ఆధునిక పద్ధతుల ప్రకారం, మంచి ఉపాధ్యాయుడు 

•  తప్పనిసరిగా లోతుగా నేర్చుకోవాలి

నూతన మరియు ఆకర్షణీయమైన పద్ధతులను ఉపయోగిoచాలి. 

మంచి ఉదాహరణలు ఇవ్వాలి. పరిసరాలను ఉపయోగించుకొనాలి

నిరంతరం జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. 

ఎల్లప్పుడూ సమకాలిన వ్యవహారాలతో సన్నిహితంగా ఉందాలి. 

తెలివితేటలను పెoచే ఇతర కార్యకలాపాల్లో పాల్గొననాలి.  

విద్యార్థులలో నేర్చుకోవటానికి ఆసక్తిని పెంచాలి 

విద్యార్థులను తిట్టడం, శిక్షించడం లేదా కొట్టడం చేయ రాదు. 

ఒక ప్రముఖ సహబీ (సహచరుడు), మువియా ఇబ్నుల్ హకమ్ అస్-సులానీ ప్రవక్త (స) గురించి ఇలా అన్నారు, “నేను వారి కంటే గొప్ప గురువును ఇంతకు ముందు లేదా తరువాత చూడలేదు. అల్లాహ్ సుభానాహు తౌలా వారు  నన్ను తిట్టడం, కొట్టడం లేదా పేరుతో పిలవలేదు. ”[ముస్లిం]

ఒకసారి, ప్రవక్త (స) ప్రార్థన సమయానికి ముందే మసీదులోకి ప్రవేశించారు. వారు మసీదులో రెండు సమూహాలను కనుగొన్నాడు. ఒక సమూహంలో కొందరు ప్రార్థనలో బిజీగా ఉన్నారు; మరికొందరు పవిత్ర ఖుర్ఆన్ పఠిస్తున్నారు, మరికొందరు ప్రార్థిస్తున్నారు. మరొక సమూహం నేర్చుకోవడంలో బిజీగా ఉంది. వారు ఎలా చదవాలి మరియు వ్రాయాలి మరియు ఇస్లాం బోధనలను రోజువారీ జీవితంలో ఎలా అన్వయిoచాలి అనేది చర్చిస్తున్నారు. రెండింటినీ చూస్తూ, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు, “వారిద్దరూ ఉపయోగకరమైన పనులలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కానీ నేను టీచర్‌ని. నేర్చుకోవడం కోసం సమావేశమైన సమూహంలో నేను చేరతాను. ”(సహీహ్ అల్-బుఖారీ)

ఇస్లాం ఉపాధ్యాయుల పట్ల  గణనీయమైన శ్రద్ధ వహించింది మరియు హోదాను ఇచ్చింది. వారు వ్యక్తులు మరియు సమాజాల ప్రవర్తన మరియు లక్షణాలను లక్ష్యాల వైపు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు.


Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments: